Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng

Giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng vận hành trên môi trường Web-based. Triển khai hoàn toàn trên các nền tảng Open Source Tiết kiệm, An ninh Bảo mật và Dễ dàng mở rộng hệ thống

ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP

 • Quản lý kỳ vọng, các chiến dịch marketing/kinh doanh theo giai đoạn, phân khúc thị trường…rất phù hợp với các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, các sản phẩm và dịch vụ thường xuyên có tính thay đổi, cạnh tranh.
 • Quản lý bán hàng theo giai đoạn, quản lý dự án, công trình dài ngày đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp bán hàng nhiều sản phẩm khác nhau và số lượng lớn trong ngày cũng như phù hợp với các doanh nghiệp có các mặt hàng cần thời gian bán hàng dài ngày.
 • Quản lý giá theo chính sách, quản lý thời hạn thanh toán theo giai đoạn hoàn thiện.
 • Cơ chế phân quyền mềm dẻo, linh hoạt.
 • Hệ thống cung cấp các công cụ để thực hiện công việc trong các giai đoạn của quá trình bán hàng, kèm theo đó là các công cụ hỗ trợ khác như báo cáo, thống kê, quản lý tồn kho, lịch làm việc, bảo mật dữ liệu…

CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

 • Quản lý bán hàng
  • Quản lý khách hàng tiềm năng
  • Quản lý khách hàng và liên hệ
  • Quản lý cơ hội
  • Báo giá
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
  • Quản lý yêu cầu hỗ trợ
  • Quản lý kho kiến thức hỗ trợ bán hàng và tư vấn
  • Dịch vụ tự phục vụ khách hàng
  • Cơ sở tri thức
 • Quản lý tiếp thị online
  • Quản lý chiến dịch
  • Gửi email hàng loạt
  • Biểu mẫu email
  • Biểu mẫu email ghép
 • Quản lý kho hàng
  • Danh mục sản phẩm/ hàng hóa
  • Bảng báo giá
  • Quản lý nhà cung cấp
  • Hóa đơn mua hàng
  • Hóa đơn bán hàng
  • Hóa đơn
 • Quản lý hoạt động
  • Việc cần làm, cuộc gọi, cuộc gặp
  • Sự kiện định kỳ
  • Lịch sử hoạt động
  • Thông báo bằng email
  • Ghi chú / nhắc việc
 • Các tiện ích
  • Email khách hàng
  • Tích hợp Outlook, MS Office, Thunderbird
  • Cổng giao dịch khách hàng
  • Dịch vụ cung cấp thông tin RSS
 • Báo cáo, biểu đồ
  • Hệ thống chỉ số
  • Hiệu chỉnh mẫu báo cáo
  • Biểu đồ dựng sẵn
  • Thư mục biểu báo
 • Hiệu chỉnh
  • Quản lý trường thông tin động
  • Danh sách lựa chọn
  • Hiển thị danh sách hiệu chỉnh
  • Di chuyển module
  • Các loại tiền tệ
 • Quản trị hệ thống
  • Quản lý người dùng
  • Hồ sơ
  • Vị trí
  • Nhóm
  • Điều khiển truy cập
+84363906489