Hệ thống Đào tạo trực tuyến

Giải pháp Đào tạo trực tuyến vận hành trên môi trường Web-based. Triển khai hoàn toàn trên các nền tảng Open Source Tiết kiệm, An ninh Bảo mật và Dễ dàng mở rộng hệ thống

CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 • Quản trị: Chức năng quản trị hệ thống, người dùng, khoá học và báo cáo hệ thống trên phần mềm.
 • Giảng viên: Chức năng quản trị khoá học, học viên của khoá học và chấm điểm cho các học viên trong lớp học của mình.
 • Học viên: Chức năng học tập thông qua các bài giảng điện tử và theo dõi lộ trình học tập.

ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP

 • Triển khai được trên đa nền tảng: Windows, Solaris, Linux/Unix, Mac OS X…
 • Giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng. Người dùng không cần được đào tạo cũng có thể tham gia sử dụng hệ thống ngay sau một vài phút trải nghiệm
 • Hỗ trợ đa dạng các chuẩn nội dung bài giảng: Video, Scorm, Powerpoint, Flash Movie, Audio, Đánh giá, Khảo sát, Trang thông tin, Thảo luận, Trò chuyện, Bài tập thực hành, Tạo bản sao hoặc liên kết bài giảng của khóa học khác, Nhúng nội dung từ một website khác, Liên kết tới website khác

CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

 • Quản trị hệ thống
 • Dashboard thống kê tình hình tham gia khóa học, hoàn thành khóa học và các hoạt động gần đây, điểm tin
 • Quản lý khóa học, tạo lập và cấu hình nội dung bài giảng điện tử
 • Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi
 • Chấm điểm học viên
 • Quản lý học viên
 • Quản lý nhóm học viên
 • Báo cáo hoạt động, báo cáo nhật ký, báo cáo kết quả học tập, báo cáo người dùng, báo cáo tham gia khóa học
 • Quản lý tin nhắn
 • Quản lý tin tức/ thông báo
 • Trang học tập (dành cho học viên), di chuyển qua các nội dung khóa học theo trình tự, xem điểm/ kết quả học tập cá nhân, xem danh sách các khóa học đã hoàn thành.
+84363906489