Hệ thống Quản lý nhân sự

Hệ thống Quản lý nhân sự lao động tiền lương, chấm công tự động được thiết kế rất linh động sẵn sàng phục vụ cho các mô hình quản lý của khối doanh nghiệp thương mại dịch vụ, khối nhà máy sản xuất.

ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP

 • Hệ thống được thiết kế cấu hình thu nhập, giảm trừ linh hoạt đáp ứng cho đa dạng các loại hình doanh nghiệp
 • Cung cấp một công cụ tính lương tự động giúp giảm thiểu công sức người quản lý nhân sự phải xử lý thủ công cho khối lượng nhân sự lớn, giảm thiểu sai sót.
 • Quản lý một sự liên kết chặt chẽ giữa chấm công, nghỉ phép, đi công tác, các phản trợ cấp/ phụ cấp theo quy định chung và riêng cho từng đối tượng giúp công tác tính lương được chính xác, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho người lao động

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Quản trị hệ thống
  • Quản lý người dùng, phân quyền
  • Quản lý cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Quản lý các tham số cấu hình hệ thống (cấu hình thu nhập mặc định, các ngày nghỉ phép mặc định, ca làm việc…)
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
  • Quản lý sơ yếu lý lịch nhân viên
  • Quản lý bằng cấp, chứng chỉ
  • Quản lý lịch sử công tác
  • Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý lương
  • Cập nhật các khoản thu nhập, giảm trừ
  • Cập nhật lương chính theo thang bậc tại vị trí công tác
  • Thêm/ bớt các khoản thu nhập, giảm trừ phát sinh trong tháng
  • Cập nhật các khoản trợ cập/ phụ cấp
  • Tính lương dựa trên cấu hình thu nhập/ giảm trừ, chấm công
  • In phiếu lương (payslip)
 • Quản lý nghỉ phép (cho khối văn phòng)
  • Cập nhật danh sách ngày nghỉ lễ quốc gia, ngày nghỉ theo quy định của doanh nghiệp, ngày nghỉ theo quốc tịch của từng nhân viên trong các công ty đa quốc gia
  • Chuyển ngày phép còn lại của năm sang năm mới
  • Cấu hình các loại nghỉ phép
  • Tạo yêu cầu nghỉ phép
  • Quản lý và theo dõi quy trình phê duyệt nghỉ phép
 • Quản lý chấm công (cho khối phân xưởng)
  • Tự động cập nhật thông tin giờ vào, giờ ra từ các máy chấm công
  • Cấu hình ca làm việc, các quy định giờ ra/ vào
  • Theo dõi đi muộn, về sớm, ra giữa giờ
  • Quản lý làm thêm giờ (OT)
  • Quản lý danh mục dự án (phục vụ chấm công cho các doanh nghiệp cần hạch toán công theo dự án)
  • Rà soát chấm công theo bộ phận
  • Phê duyệt chấm công (giờ đến, giờ về, ca làm việc, nghỉ phép – đi công tác,…)
  • Chuyển dữ liệu chấm công sang phân hệ tính lương
 • Quản lý đi công tác và công tác phí
  • Quản lý danh mục loại công tác phí
  • Tạo lịch công tác và yêu cầu công tác phí
  • Phê duyệt lịch công tác và yêu cầu công tác phí
  • Chuyển dữ liệu công tác phí sang phân hệ tính lương để thanh toán cùng kỳ lương tháng (nếu có yêu cầu)
 • Đánh giá nhân sự (KPI)
  • Quản lý kỳ đánh giá
  • Quản lý tiêu chí đánh giá
  • Quản lý mục tiêu cá nhân
  • Tự đánh giá và quản lý đánh giá
 • Báo cáo
  • Báo cáo tình hình nhân sự
  • Báo cáo lương, quyết toán thuế
  • Báo cáo chi phí nhân công theo dự án
  • Báo cáo chi phí nhân công theo bộ phận
+84363906489