NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ỨNG DỤNG

FRAMEWORK & GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Với niềm đam mê công nghệ và sự sáng tạo, chúng tôi khát khao mang đến những giải pháp thiết thực cải tiến vượt bậc nhu cầu của xã hội, từng bước hướng đến cung cấp giải pháp tầm cỡ quốc tế.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ G-CONNECT CUNG CẤP

 • Phát triển ứng dụng Web / Mobile
 • Tích hợp hệ thống

 • Kiểm thử ứng dụng Web / Mobile
 • Kiểm thử hiệu năng
 • Kiểm thử bảo mật
 • UAT

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng đầu tư ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước
 • Tư vấn chiến lược, công nghệ, giải pháp và lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước

 • Bảo trì ứng dụng
 • Bảo trì CSDL
 • Hỗ trợ kỹ thuật

 • Số hoá tài liệu
 • Tạo lập, chuyển đổi tài liệu số hoá vào CSDL lưu trữ

 • Hợp tác quốc tế, chuyển giao giải pháp và phân phối sản phẩm công nghệ vào thị trường Việt Nam
 • Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật

SẢN PHẨM CỦA G-CONNECT

PHƯƠNG THỨC G-CONNECT LÀM VIỆC

KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC

G-CONNECT

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO